top of page

Dokončování realizace inženýrských sítí a komunikaceV lokalitě Borek Na Výsluní jsou již dokončeny inženýrské sítě a probíhá dokončení komunikace s napojením nové lokality na stávající komunikaci.


bottom of page